3843132.jpg

Her Şey Bir Fikirle Başlar...

Hakkımızda

Projeler sonucunda elde edilen çıktıların katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak, kamu ve Özel Sektör profesyonellerini günün trendlerine uygun tasarlanmış eğitim ve aktivitelerle, hem bilgi hem de motivasyonla donatmak, paydaşların hukuksal ve finansal yönetim süreçlerindeki sorunlarına uygulanabilir çözümler sunmak, yatırım projeleri için teknik ve finansal fizibilite çalışmaları yapmak, sektörel, kurumsal vb düzeylerde etkili analizler yaparak yöneticilere yol haritası sunmak amaçlarımızdır.

pexels-fauxels-3183150.jpg
 

Referanslarımız

Hizmetlerimiz

Destek ve hibeler ile ilgili projenizi söyleyin, size hangi fon kaynağından ve nasıl faydalanabileceğiniz ile ilgili yol haritası çizelim.

Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik belgesini almış ve kendi işini kurmak isteyen şahıs ve işletmelere 170.000 TL 'den 370.000 TL 'ye kadar bu destekten faydalanmaları için danışmanlık vermekteyiz.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı
Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile yürürlüğe giren programından 300.000 TL 'ye kadar faydalanmanız için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

AR-GE Destek Programı
AR-GE Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerinizde 750.000 TL' ye kadar faydalanmanız için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİ Gelişim Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerden faydalanmaları için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İşletme Geliştirme Dest.Programı
İşletme Geliştirme Dest.Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 290.000 TL' ye kadar verilen destek programıdır.

Kalkınma Ajansı Destekleri
Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır.