Ar-Ge Destek Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

  • Proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmaları esastır.

  • Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurduktan sonra KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

  • Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği:450.000 TL

  • Personel gideri desteği:150.000 TL

  • Proje geliştirme desteği:100.000 TL

  • Başlangıç sermayesi desteği :20.000 TL

  • İşlik tahsisi veya kira desteği:24.000 TL

AR-GE DESTEK PROGRAMI

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

Endüstriyel Uygulama: Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya  doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni  tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by Kobiproje

İletişim

Osman Kavuncu, Mahallesi, Kevser Cd. No:24/2, 38070 Melikgazi/Kayseri

 

Mail: info@kobiproje.net

Tel: 0 553 303 44 47