Yurt-Dışı-Destek-Programı.jpg

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile 300.000 TL destek verilmektedir.

 • Personel Giderleri: 90.000 TL-(%100 olarak desteklenir.)

 • Yazılım ve Donanım Giderleri: 100.000 TL

 • Tanıtım Giderleri: 100.000 TL

 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri: 150.000 TL

 • Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri: 100.000 TL

 • Hizmet Alım Giderleri: 100.000 TL

 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider kaleminden oluşmalıdır.

 • Proje Süresi: En az 8 ay,en fazla 24 ay olarak belirlenmiştir.

 • Destek oranı %70 geri ödemesiz, %30  geri ödemeli olarak uygulanır. Sadece Personel Gideri geri ödemesiz olarak uygulanır.

 • Desteğin üst limiti; 210.000 TL’si geri ödemesiz, 90.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000 TL’dir.

 • 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde %0 faizle 6 eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

Destek Programının Hedefleri

 

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

 

Yararlanma Koşulları

 

 • KOBİ şartlarını sağlıyor olması ve KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olması,

 • Başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması,

 • Son mali yılda onaylı bilançosunun olması gerekmektedir.

 • Hizmet Sektöründeki firmaların son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir.

 • İmalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

Kobilerimizi İhracata Davet Ediyoruz

Personel Gider Desteği

• Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile % 100 geri ödemesiz, destek sağlanır
• Son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya son 30 gün içerisinde istihdam edilmiş,
• En az yüksek okul mezunu ve tam zamanlı çalışacak YENİ personel için sağlanır.
• En fazla 2 personel için destek verilebilir.
• Geri ödemesiz bir destektir.
• Net Asgari Ücret’in 30 bölünmesi ile çıkan rakamı Ön lisans için 1.25 , lisans 1.50, yüksek lisans 1.75 ve doktora için ile çarpılması sonucu çıkan rakam desteklenir.
• Desteğin toplam üst limiti 90.000.TL’dir.

 

Yazılım ve Donanım Giderleri

• Yazılım giderleri kapsamında;
-Yazılımın lisans bedeli(proje süresi ile sınırlı olmak üzere)
-Bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli
-Yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için
–En fazla 50.000 TL destek verilir.
• Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.
• Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.
• Desteğin toplam üst limiti 100.000 TL’dir.

 

Tanıtım Giderleri Desteği

• Dijital reklam/tanıtım(sosyal medya, vb.) : 20.000 TL
• Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine :20.000 TL,
• Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam :20.000 TL
• İşletmeyi ve ürünler için tanıtıcı yabancı dilde katalog :20.000 TL
• Bakanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik:20.000 TL 
• Desteğin toplam üst limiti 100.000.TL’dir.

 

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

• Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri
• Fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuardan en fazla 3 gün önce ve fuar bitiminden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
• İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
• İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya proje çalışanı olması gerekir.
• Desteğin toplam üst limiti 150.000.- TL’dir.

 

Test-Analiz- Belgelendirme Desteği

• Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.
• İşletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar
• Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme,danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.-TL’ye kadar destek verilir
• Desteğin toplam üst limiti 100.000 TL’dir.

 

Hizmet Giderleri

• Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.
• Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.
• Yurt dışı marka tescil giderleri; Yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri giderlerini kapsar
• Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu giderlerini kapsar.
• Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000 TL’ye kadar destek verilir.
• Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

Bu ürünle ilgili detaylı bilgi için sizi arayalım mı ?

Formu Doldurun Size Dönüş Yapalım
arrow&v
Günün Hangi Saatlerinde Müsaitsiniz?

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!